نفس

nazanenf

نفس

امتیاز
9690
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
4

جواب لطفأ

2

سه تا شیرازی شب میخواستن بخوابن , میگن یکی پاشه چراغ رو خامو...

""پولداری؛منش است و ربطی به میزان دارایی نداردگدایی؛ صفت است...

اینقدر فشارت بدم تا له بشی ...بعد خودت اعتراف کنی که له شدم ...

عشق بزرگ شدن

ماشاءالله

بزار بخوابم

بوس بوس بده

الهی قیافه مظلومشو نگاه

هاهاهاها

2

دوستان چرا من آزاد نمیشم من باید امتیازم به چند برسه ؟