nazanin_khanoom

nazanin_khanoom

دانشجوی کارشناسی روان شناسی

امتیاز
840
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
2

Fogholadast !فرض کنید ...به شما این امکان را میدهند که از بی...

هیچ گاه برای تربیت کودک زود نیست!! این موجودات دوست داشتنی ب...

بدون شرح...

انسان تنها جانوری است که بی دلیل درد به جان دیگران می اندازد...

2

(گاندی)اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎً می میرد؛ﭼﻪ در درﯾﺎ، ﭼﻪ در رؤﯾﺎ...