nazi1376

امتیاز
180
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺯﻧﮓ ﻣﻴﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺍﻳﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﻴﺎﺩ ﺭﻭﮔﻮﺷﻴﺶ

ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻓﺸﺎﻧﻴﻪ

ﺍﻳﻦ ﺣﻴﺎﻃﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﻋﺘ۸ﺻﺒﺢ ﺍﻳﻨﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﻳﻨﺠﺎﺩﺯﻓﻮﻟﻪ

ﺍﻳﻨﻮ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﺸﻴﺪﻡ ﺧﺨﺦ

ﺗﻮﺭﻭﺧﺪﺍﻧﻴﮕﺎﺵ ﮐﻦ ﭼﻪ ﻧﺎﺯﻩ

ﺭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺧﺨﺨﺨﺨﺦ

ﺍﻳﻨﻢ ﺍﺯﺍﻳﻦ

ﻃﺮﻑ ﺭﻓﺘﻪ ﺗﻮﺣﺲ

ﺍﻳﻨﻢ ﻗﻴﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﻣﻴﺨﻮﺭﻡ

ﺟﻮﺟﻮﻫﺎﺭﻭ ﻧﻴﮕﺎﻩ