* نازمین *

nazmin17

* لعنت به واژه اي که برايت ، يک باور مقدس شده بود *


https://telegram.me/nazmindel

* دلنوشته های نازمین *شب است و تکرار دلتنگی ....او بیدار و م...
۲۸۰

* دلنوشته های نازمین *شب است و تکرار دلتنگی ....او بیدار و م...

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﻠﻮﮎ ﺍﺳﺖ!ﯾﮏ ﻧﯿﺎﺯ... ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺩﻡ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﻣ...
۴۵

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﻠﻮﮎ ﺍﺳﺖ!ﯾﮏ ﻧﯿﺎﺯ... ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺩﻡ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﻣ...

اجازه ندهید...... کلمات دیگران باعث دردتان شوند. سخنان دیگرا...
۸

اجازه ندهید...... کلمات دیگران باعث دردتان شوند. سخنان دیگرا...

بیا تقسیم کن این فرصت دیدار را بامن بغل کن زیر باران عطر گند...
۱۶

بیا تقسیم کن این فرصت دیدار را بامن بغل کن زیر باران عطر گند...

تا دلبرو دلدار تو باشی ، خوبممجنون شدمو یار توباشی خوبمدردیس...
۶

تا دلبرو دلدار تو باشی ، خوبممجنون شدمو یار توباشی خوبمدردیس...

من هستم و دوباره دلی بی قرار تواین کوچه های خسته ی چشم انتظا...
۸

من هستم و دوباره دلی بی قرار تواین کوچه های خسته ی چشم انتظا...

من از نهایت تاریکیو از نهایت شب حرف می زنم... اگر به خانه ی ...
۲

من از نهایت تاریکیو از نهایت شب حرف می زنم... اگر به خانه ی ...

می روم ، اما نمی پرسم ز خویشره کجا؟ منزل کجا؟ مقصود چیست؟بوس...
۲۵

می روم ، اما نمی پرسم ز خویشره کجا؟ منزل کجا؟ مقصود چیست؟بوس...

تو را در بازوان خویش خواهم دیدسرشک اشتیاقم شبنم گلبرگ رخسار ...
۲

تو را در بازوان خویش خواهم دیدسرشک اشتیاقم شبنم گلبرگ رخسار ...

حالم خوب است!     دارم به تو فکر میکنم....
۱۵

حالم خوب است! دارم به تو فکر میکنم....

چه قدر حس زلالی ست شاعرت باشمشریک خلوت شب های خاطرت باشمچه ق...
۷

چه قدر حس زلالی ست شاعرت باشمشریک خلوت شب های خاطرت باشمچه ق...

روزها نیلوفر و شبها تو شب بو میشویمثل گلهای بهاری بس که خوشب...
۹

روزها نیلوفر و شبها تو شب بو میشویمثل گلهای بهاری بس که خوشب...

می آیییک شبرو به آسمان دراز بکشیمتو ماه را رصد کنیمن چشمان م...
۱۰

می آیییک شبرو به آسمان دراز بکشیمتو ماه را رصد کنیمن چشمان م...

با منی اما نفهمیدی که تنهاتر شدمگریه کردم فکر کردی زیر باران...
۱۰

با منی اما نفهمیدی که تنهاتر شدمگریه کردم فکر کردی زیر باران...

شعر را دوست دارمکه می‌تواند زمان را نگه داردو تو را کنار منب...
۶

شعر را دوست دارمکه می‌تواند زمان را نگه داردو تو را کنار منب...

*پست ویژه *پروردگار آرامش و سلامتی و نشاط را همچون دانه های ...
۳۷

*پست ویژه *پروردگار آرامش و سلامتی و نشاط را همچون دانه های ...

*پست ویژه *حقارت واژه ها را وقتی دیدم که نتوانستم مهربونی عز...
۱۰

*پست ویژه *حقارت واژه ها را وقتی دیدم که نتوانستم مهربونی عز...

لبان حقیقتسخت به هم فشرده استانگشتی بر لب هابه ما می‌گویدکه ...
۲۰۵

لبان حقیقتسخت به هم فشرده استانگشتی بر لب هابه ما می‌گویدکه ...

سلام بر شاهه مردان علی(ع):ز لیلایی شنیدم یا علی گفت / به مجن...
۶۱

سلام بر شاهه مردان علی(ع):ز لیلایی شنیدم یا علی گفت / به مجن...

نیاﯾﺶ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺩﺭ ﺷﺐ ﻗﺪﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۱ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ...
۱۵

نیاﯾﺶ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺩﺭ ﺷﺐ ﻗﺪﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۱ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ...