پولشو باید بدی
۳

پولشو باید بدی

هااااا
۱

هااااا

‏شما یادتون نمیاد زمان ما تبلت و موبایل و این چیزا نبود که ....

‏شما یادتون نمیاد زمان ما تبلت و موبایل و این چیزا نبود که ....

اولین لایک ها

اولین لایک ها

اولین لایک ها
۲

اولین لایک ها

اولین لایک ها

اولین لایک ها

قدیمی ترین فالوورام
۱

قدیمی ترین فالوورام

قدیمی ترین فالوورام

قدیمی ترین فالوورام

برا من که نیست
۱

برا من که نیست

اره جونه خودت نمادین بود
۱

اره جونه خودت نمادین بود

:neutral_face:شیخ پشم الدین:neutral_face::لیوان های کنفرانس ...
۴

:neutral_face:شیخ پشم الدین:neutral_face::لیوان های کنفرانس ...

یاده کیمیا افتادم
۲

یاده کیمیا افتادم

هع لنگی

هع لنگی

همچنین مملکتی داریم ما

همچنین مملکتی داریم ما

پلاکو
۸

پلاکو