خداحافظ بچه ها من ديگه ويسگون نميام

خداحافظ بچه ها من ديگه ويسگون نميام

امشب برنامه ى امروز هنوز تموم نشده(ويژه برنامه ى عيد فطر) با...
۲

امشب برنامه ى امروز هنوز تموم نشده(ويژه برنامه ى عيد فطر) با...

تا كارى نكرده به حرفش گوش كنيد اگه گوش نكرديد چيزى شد نزاريد...
۳

تا كارى نكرده به حرفش گوش كنيد اگه گوش نكرديد چيزى شد نزاريد...

منم اينطوريم
عکس بلند
۱

منم اينطوريم

چشمك از نوع شهرام محمودى
۱

چشمك از نوع شهرام محمودى

بفرما تو دم در بده
۱

بفرما تو دم در بده

اول جهان شيم صلوات
۱

اول جهان شيم صلوات

لطفا به پروفايل من هم سر بزنيد
۲

لطفا به پروفايل من هم سر بزنيد

سيامك افروزى در حال كشتن فرهادظريف!!!!!!

سيامك افروزى در حال كشتن فرهادظريف!!!!!!

كاپيتان سعيد معروف
۶

كاپيتان سعيد معروف

الان نميصرفه عكس بذارى هيچكس نيست لايك كنه من ديگه نميذارم
۲

الان نميصرفه عكس بذارى هيچكس نيست لايك كنه من ديگه نميذارم

يه سوال حقيقتشو بگيد از ديشب بيداريد يا صبح بيدار شديد؟ ١.دي...
۸

يه سوال حقيقتشو بگيد از ديشب بيداريد يا صبح بيدار شديد؟ ١.دي...

الان كلا چند نفريم ؟
۳

الان كلا چند نفريم ؟

عه عه نكن زشته
۱

عه عه نكن زشته

واليباليست ها

واليباليست ها

ترمه و سيد

ترمه و سيد