نگار

negarrrrrrrr

ID line:negar.negar.negar

امتیاز
876140
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
14
مورد‌ علاقه
4

+دارے گٍریٍہ میکنے-هومـ؟؟ نہ بـابـا+پَسـ اینـا ڪ از چٍمٍتـ ق...

1

+ مٖیٰایْـــ بٰازْیــــ؟- نَهــ!+ چِرا؟- حوصِلهـ نَدارمـ+ حو...

ڪاشڪے میشد بہ خودم بگم،،خرہ دوست نداشت،،،

1

مـامـانَمـ میگه‍ بَسه‍ اِنْقَــد سَرِتـ تــو گوشیتــه‍وَلـی ...

{تنهـــــا} کــه بـاشیتفریحــت میشــــﮧ نگـــــاه کردنبــه ص...

1

هـَــمیشـــه کــ‍ــ ِ بــــــاشیاَزَت خـَـــــستـه مـــــیشَ...

3

سلامتے سہ یار رفیقفندکسیگار

2

+حــالــمــ خــوبـــ نیـــســـ-چـــتــهـ خـــــبــ+نــمــیــ...

2

وقتیـ چنـ ساعتـازت خبر نمیگیرهـوقتیـبدونـ شبـــــــ بــِخِیر...

یـهِ نـَفَـسِ عمـیـقـــیـهِ بُغـضِ قـوُرت داده‍ِ شــُدهــو ه...

2

+ سلام!- سلام+ خوبیـ؟- حالِ مَنـ بت‍ ربطـ ندارهـ داره؟+ دلمـ...

1

+حآجِی -هوم ؟! ‌‌+رفیق دارے؟-رفیق چیه؟!+ ‌‌اینایے که غیبشون ...

2

ﺑﺎﺭﻭن؟؟؟ _ﺁﺭﻩﻧﻢ ﻧﻢ ؟؟؟_ﺁﺭﻩﺩﺳﺘﺎﺕ ﮐﻮﺷﻦ ؟؟؟_ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﺎﻡﭼﯽ ﺗ...

■ -خـابـِ خـابِه‍◆ -کیـ؟!■ -کیـ نَـ چیـ◆ - خُـب چیـ؟! ■ - اح...

-مَثَـلا کلاس دارهـ؟ چی؟-دَستِـتو میگَـم، هَمَـش خَط و خوں ک...

+حوآست کجآآآس_بلہ؟ (:+یک سآآعتہ دارے یہ اهنگو گوش میدے _عہ ج...

- عـِـشقــــَم؟!+ جـــونَــــم؟!- مــی شـــِـهه شــُــماره م...

حـواسـش بـهـم نیسـت :)- احمـق بفهـم دوسـت نداره :) باهام سـر...

1

+ هیچوَخت نمیره بیرون..- بیرونِش کُن!+ خوب باشه بیرونِش کَرد...

1

‏ من تغییری نکردم؟- بعد از این همه سال دارم می‌بینمت. کلی ت...