کیمیا

negin1324

درد هایـــــــم را مینویســــــم در صفحہ‌ےِ مجازے تا دل بےطاقتـــــــــــم براے لحظاتــــــے هم کہ شده آرام بگیرد
تا شبنــــــــم چشمانــــــم براے لحظاتے هم کہ
شــــــــــده نچکـــــــــــــد....سرازیـــــــــــر نشــــــــود
تا حتے ذره اے هم کہ شده سبـــــک شوم نمیدانــــــے
نہ نمیدانــــــــے...
ایــــــــــن روزها چقـــــــــــدرپـُرِ پُـرم...
پُــــــــــرم از بغضــــــــے بےانتها...
پُــــــــــــــرم از فریادے کہ در گلـــــــو خفہ شده
اما حـــــــــــــــرف نمیزنـــــــــــم
سکـــــــــــــوتے میکنــــــــــــــم...
بہ مساحـــــــــــــــت تمام دردهاےِ بےدرمانــــــــم
ببیـــــــــــــــــــن مرا....
روزه‌ےِ سکـــــــــــــــــوت گرفتہ ام این روزها
نہ اینکه دردے نیســــــــــــــــت نہ
درد هســـــــــــت....زخـــــــــــم هست
اما گـــــــــــــــوش شنوایــــے نیست.. :
   ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌ ️

   ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌

دلبران ، دل می برند.. اما ، تو جانم می بری...!

دلبران ، دل می برند.. اما ، تو جانم می بری...!

بخندکه جهان با اندوهِ تو دگرگون نمی‌شود...

بخندکه جهان با اندوهِ تو دگرگون نمی‌شود...

هر #کجا کردم #محبت غرق #محنت شد #دلم یا #من این #حکمت ندانم ، یا #محبت باب #نیست!

هر #کجا کردم #محبت غرق #محنت شد #دلم یا #من این #حکمت ندانم ، یا #محبت باب #نیست!

#بـﮕـﻮ ﻗـِﺴﻤـَﺖ #ﮐـﺪﺍﻡ ﺑـےﺍِﻧـﺼـﺎﻑ #ﺷـﺪﻩ ﺍی ﮐـہ #ﺍﯾﻨـﮕـﻮﻧـہ ﺩﺭﺩﻟـﻢ #ﺁﺷـﻮﺏ ﺍﺳـﺖ ﺑــےگـمـان #باز جایے #ﻗـﻮﻝ ﻣـﺎﻧـﺪﻥ #ﺩﺍﺩﻩ ﺍی #عاشقانه

#بـﮕـﻮ ﻗـِﺴﻤـَﺖ #ﮐـﺪﺍﻡ ﺑـےﺍِﻧـﺼـﺎﻑ #ﺷـﺪﻩ ﺍی ﮐـہ #ﺍﯾﻨـﮕـﻮﻧـہ ﺩﺭﺩﻟـﻢ #ﺁﺷـﻮﺏ ﺍﺳـﺖ ﺑــےگـمـان #باز جایے #ﻗـﻮﻝ ﻣـﺎﻧـﺪﻥ #ﺩﺍﺩﻩ ﺍی #عاشقانه

ترک عادت موجب مرض است ترک یــار امّا، حقیقتاً مرگ است...

ترک عادت موجب مرض است ترک یــار امّا، حقیقتاً مرگ است...

نه عاقدےدر کار بود نه کاغذےاِمضاء کردیم نه قراردادے نوشتیم ولےچه تعهدِ شیرینے دَستهایش مرابه تمامِ آدمها حرام کرد...

نه عاقدےدر کار بود نه کاغذےاِمضاء کردیم نه قراردادے نوشتیم ولےچه تعهدِ شیرینے دَستهایش مرابه تمامِ آدمها حرام کرد...

زندگی مثل بازی حکمه لازم نیست دست خوبی داشته باشی، اگه یار خوبی داشته باشی

زندگی مثل بازی حکمه لازم نیست دست خوبی داشته باشی، اگه یار خوبی داشته باشی

باشی ؛ به خدا تا ته این قصه ردیف ام ای کاش تو هم دل بدهی ... قافیه باشی

باشی ؛ به خدا تا ته این قصه ردیف ام ای کاش تو هم دل بدهی ... قافیه باشی

مُدام پرتِ #تُ بود، حواسم ... بعدها فهمیدم میانِ اینهمه آدم حواسِ جمع می‌خواهد #دوست_داشتنت در عینِ نداشتنت ...

مُدام پرتِ #تُ بود، حواسم ... بعدها فهمیدم میانِ اینهمه آدم حواسِ جمع می‌خواهد #دوست_داشتنت در عینِ نداشتنت ...

جان دلم ! امروز بیا... بنشین لحظه ای رو در روی من چای عطردار میخواهم! چای از من، عطرش با تو ...

جان دلم ! امروز بیا... بنشین لحظه ای رو در روی من چای عطردار میخواهم! چای از من، عطرش با تو ...

بعضی ها همیشه ضمیرِ غایب می مانند؛ مخاطبتت نمی شوند! داغِ یک

بعضی ها همیشه ضمیرِ غایب می مانند؛ مخاطبتت نمی شوند! داغِ یک "تو" گفتن را به دلت می گذارند و می روند.

‌مخاطب خاص نوشته های #من... هـیـس... هـیچی نگو... صدای #تو را باد هم نباید بشنود.. تمام وجود #تو مال #من است.. مردم میگویند حسودم... #تو میگویی #دیوانه... اما من #عاشـقتم...❣

‌مخاطب خاص نوشته های #من... هـیـس... هـیچی نگو... صدای #تو را باد هم نباید بشنود.. تمام وجود #تو مال #من است.. مردم میگویند حسودم... #تو میگویی #دیوانه... اما من #عاشـقتم...❣

"مقصدم" باش... بگذار از هر کجای جهان که میروم.. ختم شوم به #تُ ...

اصرار نکن ! بغضِ دلم وا شدنی نیست .. گمگشته ی این شعر که پیدا شدنی نیست !

اصرار نکن ! بغضِ دلم وا شدنی نیست .. گمگشته ی این شعر که پیدا شدنی نیست ! "بوسیدنِ تو غرق در آغوشِ تو بودن" رویای قشنگی ست که با ما شدنی نیست ...

می‌دانی که هیچ عجله‌ای ندارم ؛ ‏یک‌روز به تو یاد خواهم داد ‏که تنها چیز قابل تحمل در این جهان ‏عشق است و بس...

می‌دانی که هیچ عجله‌ای ندارم ؛ ‏یک‌روز به تو یاد خواهم داد ‏که تنها چیز قابل تحمل در این جهان ‏عشق است و بس...

سر به راه بودم و یک عمر نگاهم به زمین... آمدی! سر به هوا، چشم به راهم کردی...

سر به راه بودم و یک عمر نگاهم به زمین... آمدی! سر به هوا، چشم به راهم کردی...

گاهــــے باید گذشت از ڪسے ڪہ عاشقـــے بلد نیست و فقط عاشق ڪردن را میداند گاهــــے باید رفت از ڪنار ڪسے ڪہ ماندن بلـــد نیست و تنهـــــا رهگذراست

گاهــــے باید گذشت از ڪسے ڪہ عاشقـــے بلد نیست و فقط عاشق ڪردن را میداند گاهــــے باید رفت از ڪنار ڪسے ڪہ ماندن بلـــد نیست و تنهـــــا رهگذراست

گفتی چه کسی ؟ درچه خیالی ؟ به کجائی ؟ بیتاب تو ام محو تو ام خانه خرابم #خاص

گفتی چه کسی ؟ درچه خیالی ؟ به کجائی ؟ بیتاب تو ام محو تو ام خانه خرابم #خاص

کاش نقاشِ تو اینقدر هنرمند نبود ..

کاش نقاشِ تو اینقدر هنرمند نبود ..

بهـ🌸ــار جان بگو در کدام کوچه عاشق شده ای که هوایت بوی یار می دهد..💜

بهـ🌸ــار جان بگو در کدام کوچه عاشق شده ای که هوایت بوی یار می دهد..💜