کیمیا

negin1324

درد هایـــــــم را مینویســــــم در صفحہ‌ےِ مجازے تا دل بےطاقتـــــــــــم براے لحظاتــــــے هم کہ شده آرام بگیرد
تا شبنــــــــم چشمانــــــم براے لحظاتے هم کہ
شــــــــــده نچکـــــــــــــد....سرازیـــــــــــر نشــــــــود
تا حتے ذره اے هم کہ شده سبـــــک شوم نمیدانــــــے
نہ نمیدانــــــــے...
ایــــــــــن روزها چقـــــــــــدرپـُرِ پُـرم...
پُــــــــــرم از بغضــــــــے بےانتها...
پُــــــــــــــرم از فریادے کہ در گلـــــــو خفہ شده
اما حـــــــــــــــرف نمیزنـــــــــــم
سکـــــــــــــوتے میکنــــــــــــــم...
بہ مساحـــــــــــــــت تمام دردهاےِ بےدرمانــــــــم
ببیـــــــــــــــــــن مرا....
روزه‌ےِ سکـــــــــــــــــوت گرفتہ ام این روزها
نہ اینکه دردے نیســــــــــــــــت نہ
درد هســـــــــــت....زخـــــــــــم هست
اما گـــــــــــــــوش شنوایــــے نیست.. :
   ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌ ️

   ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌

#شاعرمیگه😌 بوسه ازلب های شیرینت نصیبم میکنی؟🤔 لا به لای دست های خود اسیرم میکنی؟👐 عشق را در بین موهای تو من گم کرده ام😑 دست هایم را میان گیسوانت می کنی😍 ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌

#شاعرمیگه😌 بوسه ازلب های شیرینت نصیبم میکنی؟🤔 لا به لای دست های خود اسیرم میکنی؟👐 عشق را در بین موهای تو من گم کرده ام😑 دست هایم را میان گیسوانت می کنی😍 ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌

به ساز من که می رقصی قیامت می کنی به به چه طوفانی به پا کردی قلم شاید تو هم مستی زمین مست زمان مست مخاطب مست شعرم شد بنازم دلبریهایت! قلم، الحق که تردستی

به ساز من که می رقصی قیامت می کنی به به چه طوفانی به پا کردی قلم شاید تو هم مستی زمین مست زمان مست مخاطب مست شعرم شد بنازم دلبریهایت! قلم، الحق که تردستی

راستی کی میتونه به این زیبایی نقاشی کنه ؟

راستی کی میتونه به این زیبایی نقاشی کنه ؟

راستی کی میتونه به این زیبایی نقاشی کنه ؟

راستی کی میتونه به این زیبایی نقاشی کنه ؟

راستی کی میتونه به این زیبایی نقاشی کنه ؟ #جذاب

راستی کی میتونه به این زیبایی نقاشی کنه ؟ #جذاب

راستی کی میتونه به این زیبایی نقاشی کنه ؟ #جذاب

راستی کی میتونه به این زیبایی نقاشی کنه ؟ #جذاب

تقدیم به شما دوستان عزیز

تقدیم به شما دوستان عزیز

تقدیم به شما همراهان

تقدیم به شما همراهان