مصطفی وسارا

neo1376

لایک=لایک فالو=فالو انفالو= انفالو ،کپی ازاد نیاز به اجازه نیست
دوست دارم لحظه ات شاد در ویسگون داشته باشم عقاید همه محترم ولی برخی نظرات وعقاید ....

#اندکی#تامل

#اندکی#تامل

#جشن‌های#ایرانی #جشن #تیرگان - #آیین #ایرانیان 🚿🚿 آیین‌های جشن تیرگان از تیر روز تا بادروز (۱۰روز) دنباله داشت. به آن

#جشن‌های#ایرانی #جشن #تیرگان - #آیین #ایرانیان 🚿🚿 آیین‌های جشن تیرگان از تیر روز تا بادروز (۱۰روز) دنباله داشت. به آن "تیرو جشن"، "تیر و تشتر"، "آبریزی" و "آب‌بازی" می‌گفتند.(میترا مرادپور) ایرانیان یک روز پیش از جشن تیرگان خانه‌ی خود را پاکیزه می‌کردند و در این روز سر و تن خود ...

#انسانیت#زیباست

#انسانیت#زیباست

#کتاب #بخون#

#کتاب #بخون#

#ایران# زیبا

#ایران# زیبا

#اندکی#تامل

#اندکی#تامل

#اندکی#تامل

#اندکی#تامل

#ایران#زیبا

#ایران#زیبا

#انسانیت #زیباست

#انسانیت #زیباست

#کتاب #بخون

#کتاب #بخون

#اندکی #تامل

#اندکی #تامل

#جشن های #‌ ایران روز ششم از تیرماه یا جشن نیلوفر را به عنوان روز دختر در فرهنگ ایران بیرونی، در آثارالباقیه اشاره می‌کند که جشن نیلوفر در خردادروز از تیرماه یا روز ششم از ...

#جشن های #‌ ایران روز ششم از تیرماه یا جشن نیلوفر را به عنوان روز دختر در فرهنگ ایران بیرونی، در آثارالباقیه اشاره می‌کند که جشن نیلوفر در خردادروز از تیرماه یا روز ششم از تیرماه برگزار می‌شود و می‌دانیم که گل نیلوفر نماد آناهیتا است. در استوره، آناهیتا یا ...

#ایران# زیبا

#ایران# زیبا