نفس

nerges

خودم آس... !
رفیقام خاص... !!
دنیا مال ماس... !!!
بیخیاله اونی که مارو نخواس... !!!!
سرمون بالاس...

حالا کی خسته شده
۲۲

حالا کی خسته شده

هر کی غم داره حاظری بزنه
۱۳

هر کی غم داره حاظری بزنه

هرکی قبول داره جیگر  حاظری بزنه من اول زدم شما چی
۶

هرکی قبول داره جیگر حاظری بزنه من اول زدم شما چی

کاش اونهای که دوس دارم هیچ وقت ازم دور نمیشدن چون بادوری اون...
۳

کاش اونهای که دوس دارم هیچ وقت ازم دور نمیشدن چون بادوری اون...

حالا کی این فیلم میترا دیده خیلی درد ناکه
۲

حالا کی این فیلم میترا دیده خیلی درد ناکه

چشم به راهتم
۱

چشم به راهتم

زبونم مو دراورد از بس گفتم  لایک کن  لایک کن دیگه
۱

زبونم مو دراورد از بس گفتم لایک کن لایک کن دیگه

خدا
۳

خدا

نعم انی هاکذا
۱

نعم انی هاکذا

ها جراتش داری
۵۲

ها جراتش داری

کی این فیلم دیده خیلی دلم لرزید
۳۲

کی این فیلم دیده خیلی دلم لرزید

امین بارب العالمین
۱

امین بارب العالمین

مزخرف ترین برنامه که تاحالا دیدم دوستان نصب نکنید مزخرفه ها

مزخرف ترین برنامه که تاحالا دیدم دوستان نصب نکنید مزخرفه ها

خخخخخخ
۵

خخخخخخ

زیباست مگه نه

زیباست مگه نه

طرف چالوس خیلی زیباست
۱

طرف چالوس خیلی زیباست

نظر
۴

نظر

تقدیم به داداش گلم
۳

تقدیم به داداش گلم

ای فهمت لو لاع
۸

ای فهمت لو لاع

سرم بالاست چون بالاسرم خداست
۳

سرم بالاست چون بالاسرم خداست