سلام دوستان دوستایی که منو اینجا دنبال کرده بودن یک عدشون تو...
۵

سلام دوستان دوستایی که منو اینجا دنبال کرده بودن یک عدشون تو...

سلام دوستان چندروزی تو ویس به خاطر دلایلی نمیتونم بیام ولی و...
۱۱

سلام دوستان چندروزی تو ویس به خاطر دلایلی نمیتونم بیام ولی و...

از شانس بَــد منتو این یک مورد حافظه ی قوی ای دارمهنوز شماره...
۲

از شانس بَــد منتو این یک مورد حافظه ی قوی ای دارمهنوز شماره...

|•منـ اینـ نـبودمـ...|• نــبودمـ دختــــریــــ کـِ دِلـ بِشک...

|•منـ اینـ نـبودمـ...|• نــبودمـ دختــــریــــ کـِ دِلـ بِشک...

نِگا کُن با خودِت چیکآر کردی؟چرا اینقَد احمَقی آخِه؟هوم؟چِر...
۱

نِگا کُن با خودِت چیکآر کردی؟چرا اینقَد احمَقی آخِه؟هوم؟چِر...

جهنم یعنے ْ:نبودن بآبآت:heavy_black_heart:️سخت گیریآے مآمآنت...

جهنم یعنے ْ:نبودن بآبآت:heavy_black_heart:️سخت گیریآے مآمآنت...

-چَند سالِتھ؟+چطور؟-دست و چشات کبود شدھ...+میدونم...-زودہ بر...

-چَند سالِتھ؟+چطور؟-دست و چشات کبود شدھ...+میدونم...-زودہ بر...

کاش امش‍ـب آخـــــرین شب باشه‍ آخـــــرین خاموشیـ چشمامـ آخـ...
۱

کاش امش‍ـب آخـــــرین شب باشه‍ آخـــــرین خاموشیـ چشمامـ آخـ...

داشتم از دور میدیدمش...تنها بود...خستہ بود ... اونقدر خستہ ب...

داشتم از دور میدیدمش...تنها بود...خستہ بود ... اونقدر خستہ ب...

دردِ دِل کــه میکُنــییعنـــی ضَعــف هایَــت رادرد هاَیــت ر...
۱

دردِ دِل کــه میکُنــییعنـــی ضَعــف هایَــت رادرد هاَیــت ر...

چه حالی میده عشقت...بگه وقتی با منی هرجوری دوست داری بگرد..و...

چه حالی میده عشقت...بگه وقتی با منی هرجوری دوست داری بگرد..و...

خانومی؟جون خانومی؟آدامس میخوامبه خدا ندارم عشقم همینو دارم ک...

خانومی؟جون خانومی؟آدامس میخوامبه خدا ندارم عشقم همینو دارم ک...

عشق:heavy_black_heart:️یعنیوقتی دلت گرفته..وقتی تنهاییوقتی ح...
۱

عشق:heavy_black_heart:️یعنیوقتی دلت گرفته..وقتی تنهاییوقتی ح...

ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ ...
۲

ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ ...

°وقتی کنارشی متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و خنده هاش نمیشی .. ...
۸

°وقتی کنارشی متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و خنده هاش نمیشی .. ...

لَعنَتـ بِہ مَنـ..!میدانَمـ دوستَمـ ندارے!اَمآ باز هَمـ نِگا...
۱

لَعنَتـ بِہ مَنـ..!میدانَمـ دوستَمـ ندارے!اَمآ باز هَمـ نِگا...

آرہ خودمــــــــــ رفتم...چون بودنــت تنهاترم میڪرددلتنـــــ...

آرہ خودمــــــــــ رفتم...چون بودنــت تنهاترم میڪرددلتنـــــ...

قصه حال عاشقیمﻭﻗﺘﯽکسی رو ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺩﻭستش ﺩﺍﺭﯼ:ﺣﺴﻮﺩ ﻣﯽ ﺷﯽ ......
۲

قصه حال عاشقیمﻭﻗﺘﯽکسی رو ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺩﻭستش ﺩﺍﺭﯼ:ﺣﺴﻮﺩ ﻣﯽ ﺷﯽ ......

دیگِه اون دُختَری نیسَم کِه میشناختی:)خِیلی عَوَض شُدَم:)دیگ...

دیگِه اون دُختَری نیسَم کِه میشناختی:)خِیلی عَوَض شُدَم:)دیگ...

به خاطرت با همه قهر کردم !حالا رفته ایو من شبیه تکه ابری تنه...
۱

به خاطرت با همه قهر کردم !حالا رفته ایو من شبیه تکه ابری تنه...