باهمه دیگه خوب نیستم

باهمه دیگه خوب نیستم

سنگ سرد مزارت
۲

سنگ سرد مزارت

هواتو کردم  از دور سلام
۱

هواتو کردم از دور سلام

مادر تنهاآرامشم

مادر تنهاآرامشم

:disappointed_but_relieved_face::disappointed_but_relieved_f...

:disappointed_but_relieved_face::disappointed_but_relieved_f...

دلم هواتو کرده

دلم هواتو کرده

از دور سلامـــــــــــــ

از دور سلامـــــــــــــ

لبخندتــــــــــــــــــــ

لبخندتــــــــــــــــــــ

فقطـ مادر

فقطـ مادر

ای مادرم فقط سنگ سرد مزارت

ای مادرم فقط سنگ سرد مزارت

من که به فنا رفتم:unamused_face::unamused_face:
۱

من که به فنا رفتم:unamused_face::unamused_face:

حتی یه بار یه بار تب نکردن واسامون

حتی یه بار یه بار تب نکردن واسامون

پس انسان باش شعور خیلی خوبه

پس انسان باش شعور خیلی خوبه

من اهوازیـــــــــــــم و افتخـــــــار میکنم
۲

من اهوازیـــــــــــــم و افتخـــــــار میکنم

واقعااااااا آخرش فهمیدم ولی چه دیـــــــــــــر
۲

واقعااااااا آخرش فهمیدم ولی چه دیـــــــــــــر

اوووو انا ماشترت اهدووووم للعید؛

اوووو انا ماشترت اهدووووم للعید؛

فقط سکوت

فقط سکوت

مثل خودشان

مثل خودشان

نوچ زیر خط فهم

نوچ زیر خط فهم

پس کی پاسخ؟

پس کی پاسخ؟