صبح بخير،ياحسین.....
۳

صبح بخير،ياحسین.....

فعلا با اين مشغول شو تا کله پاچه آماده بشه،،همشو نخوری،،،،،،
۳

فعلا با اين مشغول شو تا کله پاچه آماده بشه،،همشو نخوری،،،،،،

.....
۲

.....

مردان کوچک،خيلي مردی.....
۱

مردان کوچک،خيلي مردی.....

اين سه نفر به کجا نگاه ميکنند...
۲

اين سه نفر به کجا نگاه ميکنند...

فقط خدااااااااا......
۱

فقط خدااااااااا......

عشق است حسين،ياحسين.....

عشق است حسين،ياحسين.....

يا حسين....

يا حسين....

ياحسين...

ياحسين...

بدون شرح،بار دوم....
۱

بدون شرح،بار دوم....

به اين ميگن خرتوخر...

به اين ميگن خرتوخر...

اين ديگه چيه...

اين ديگه چيه...

پروانه ها باتوجه به عمر کوتاهشان،به هر گلي بوسه ميدهند،واز ش...

پروانه ها باتوجه به عمر کوتاهشان،به هر گلي بوسه ميدهند،واز ش...

تولدي دوباره....

تولدي دوباره....

آيا واقعا حيوانات هم مي فهمند آنچه را که ما مي فهميم،به چشما...

آيا واقعا حيوانات هم مي فهمند آنچه را که ما مي فهميم،به چشما...

سلام به دوستان،کيا هستن،...
۳

سلام به دوستان،کيا هستن،...

ايول،چه خوشگله،من پنجاه تا لايک ميزنم مي ارزه.....
۲

ايول،چه خوشگله،من پنجاه تا لايک ميزنم مي ارزه.....

همين جا جيش کن عيب نداره ماشين پليسه ،خجالت نکش....

همين جا جيش کن عيب نداره ماشين پليسه ،خجالت نکش....

راستشو بگو والا خفت ميکنم،به کي فحش دادي هاااااااا،بگو با کي...

راستشو بگو والا خفت ميکنم،به کي فحش دادي هاااااااا،بگو با کي...

عجيبه،اين احمق ها چرا پياده شدن...

عجيبه،اين احمق ها چرا پياده شدن...