اینم بردیا کوچولوی ناز
۲۱

اینم بردیا کوچولوی ناز

سلام به دوستای ویسگونی شبتون مهتابی
۱۲

سلام به دوستای ویسگونی شبتون مهتابی

سلام دوستان شب بخیر کیا بیدارن حاضری بدن
۱۰

سلام دوستان شب بخیر کیا بیدارن حاضری بدن

داداش عزیزم چند تا لایک داره
۲۸

داداش عزیزم چند تا لایک داره

عزیرای من
۸

عزیرای من

دوست دارم ابجی
۳

دوست دارم ابجی

راست میگه واله
۲

راست میگه واله

طاها عشق خاله
۳

طاها عشق خاله

ماعده من
۳

ماعده من

ماعده عزیز خاله
۴

ماعده عزیز خاله

تقدیم به خواهر زاده عزیزم
۱

تقدیم به خواهر زاده عزیزم

تقدیم به عزیزانی که ازم دورند
۱

تقدیم به عزیزانی که ازم دورند

اینم واسه ماعده جونم
۱

اینم واسه ماعده جونم

تقدیم به خواهرهای گل خودم

تقدیم به خواهرهای گل خودم

تقدیم به آبجی نازم

تقدیم به آبجی نازم

تقدیم به آبجی عزیزم
۱

تقدیم به آبجی عزیزم

پسرهای گلم
۲

پسرهای گلم

پسرهای گلم
۳

پسرهای گلم

عکس پروفایلم که خواسته بودید
۲

عکس پروفایلم که خواسته بودید

ماعده عشق خاله
۲

ماعده عشق خاله