امید

omidpouladi

امتیاز
158540
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
1

وقتی دیدم درشکه را اسب میكشد و انعام را درشكه چی میبرد و به ...

3

اخطار نهایی!! بار بعد نقض قوانین منجر ب مسدود شدن حساب کارب...

2

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﺩﺍﺭﻩﻭ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﺎ ﻧﺪﺍﺭﻥ...

2

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیردوقتی دس...

7

بخونید خیلی جالبه حتما حتما حتما حتماداستان واقعی از یک ...

2

دم از بازی حکـــــــم میزنی ... !دم از حکــم دل میزنیپس به ز...

من عقابی بودم که نگاه یک مار؛ سخت آزارم داد...! بال ب...

2

تو نفهمیدیکه برای داشتنت دلم را نه،عشقم را نه،رویاهایم را نه...

9

ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎﺩﻩ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺑﻨﺰ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﮐﺸﻮﺭ :ﺑﺎ ﺳﻼ...

1

ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩﺑﺎﻧﺴﯿﻤﯽ ﺑﺮﻭﺩﺁﻧﮑﻪﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺵ ﺑﻪﻃﻮﻓﺎﻥ ﺯﺩﻩ ﺍﯼ!

2

ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ :ﺍﺣﻤﻖ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻛﺎﻣﻼ ﺍﺯ ﺣﺮﻓﺸﺎﻥ ﻣﻄﻤ...

7

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﺪﺕ ﻧﯿﺎﺩﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ !!!!........ !ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﺭﻭ ﺁﻓﺮﯾﺪﯼ...

3

ﭘﺴﺮﻩ ۱۵ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﻭ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺴﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﻢ ﻧﮑﺮﺩﻩ !ﻣﻦ ...

6

ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺗﻮ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺩﻭﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﻭ ﺩﯾﺪﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﭘﺮﺳﯽ ﺍ...

3

حدس زدن راننده ماشین بالایی برای اینکه رانندش زن بوده یا مرد...

3

ﻣﯿﮕﻦ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻧﺪﯼ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺳﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ...

5

این یک ماجرای واقعی است:سالها پیش ' در کشور آلمان ' زن و شوه...

3

یک روز آموزگار از دانش آموزانی که در کلاس بودند پرسید آیا می...