امتیاز
9850
دنبال کننده
89
دنبال شونده
55
47

بیبیم رل زد 😹💦

17

من آدم بدی هستم😹💦

1

عاشق تخت خوابمم😹🖖🏿

17

قبل از اینکه بری🔆

4

دوست داشتنی نیست!💔

6

تو تنها دوست منی (:🍭

مث منه 😹👌🏿اینو اصکی رفتم ولی نمیدونم از کی بود 😹🤝

چرا انقدر عاشقم؟(:

شاید مامانم راست میگفت (؛

10

اگه مال من بودی (؛

میخوام واقعا زندگی کنم...(;

4

یکی بود یکی نبود (:

9

فقط آهنگش😌🎶

5

من فقط یه آدمم (: