امتیاز
31800
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
15

سخنان پدرایران زمین

7

لبخند شتر خخخ

7

هرگزنخواب کوروش ای مهر اریایی

48

منم کورش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابـِل، شاه س...

3

هنگامی که برخواستم از ایران ویرانه ای ساخته بودند و از مردم ...

3

من از امروز که تاج سلطنت را به سر نهاده ام ، تا روزی که زنده...

2

پدرایران زمین کوروش بزرگ

5

قدیمی ترین تصاویر تخت جمشید در اسناد دانشگاه شرق شناسی شیکاگ...

5

پدرایران زمین کوروش بزرگ

4

واسه سرطانیها دعا کنید

30

به خداوند خودتان اعتماد کنید وفقط مشکلاتتان را به او بسپارید

4

واقعا لایک داره زیبایی درونش کاش دختران کشورمون هم به این مر...

5

-ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ ...!ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ :ﻧﮋﺍﺩ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻤﺎﻥ ﺭﺍ ...

7

سخنان بزرگان

26

دعا برای همه دوستان خوبم وحتی اونایی که مارو دوست ندارن

13

یه شیرزن توایران از حقوق زنها حمایت میکنه به اسم شیرین عبادی...

19

بزرگ مرد ایران کورش بزرگ

1

سخنان بزرگان