استاد محمد شجاعی

ostadsojai

این پیچ جهت بست فرهنگ اسلامی و فرهنگ مهدویت ایجاد شده است
محمد شجاعی استاد اخلاق و معارف اسلامی مشاوره در زمینه خانواده فرهنگی و مذهبی

#اطلاعیه ی مهم:cross_mark::crescent_moon:مراسم احیاء شب #عرف...

#اطلاعیه ی مهم:cross_mark::crescent_moon:مراسم احیاء شب #عرف...

آدرس لینک [Forwarded from سروش]:              ...

آدرس لینک [Forwarded from سروش]: ...

#محبت_درمانی ۹به عشق خـــ:heavy_heart_exclamation_mark_ornam...

#محبت_درمانی ۹به عشق خـــ:heavy_heart_exclamation_mark_ornam...

#محبت_درمانی ۷:diamond_shape_with_a_dot_inside:طوری زندگی کن...

#محبت_درمانی ۷:diamond_shape_with_a_dot_inside:طوری زندگی کن...

:cheering_megaphone: #اطلاعیه سخنرانی#استاد_محمد_شجاعی   ...

:cheering_megaphone: #اطلاعیه سخنرانی#استاد_محمد_شجاعی ...

محبت درمانی ۴و۵

محبت درمانی ۴و۵

محبت درمانی ۳

محبت درمانی ۳

#فایل_صوتی_عاشقانه خُـ:growing_heart:ـدا ؛ برات بهترین خداست...

#فایل_صوتی_عاشقانه خُـ:growing_heart:ـدا ؛ برات بهترین خداست...

کارگاهِ ماهیانه#مهارت_های_شاد_زیستن :smiling_face_with_smili...

کارگاهِ ماهیانه#مهارت_های_شاد_زیستن :smiling_face_with_smili...

محبت درمانی ۲

محبت درمانی ۲

محبت درمانی ۱
۲

محبت درمانی ۱

#فایل_صوتی_شکرانه ۱۰برای رسیدن به "مقام شکـر"دو تا تمرینِ مه...
۸

#فایل_صوتی_شکرانه ۱۰برای رسیدن به "مقام شکـر"دو تا تمرینِ مه...

#روابط_همسران #استاد_شجاعی خانم وآقای خونه؛:white_left_point...

#روابط_همسران #استاد_شجاعی خانم وآقای خونه؛:white_left_point...