oviiin

oviiin

پرواز کردن نیازی به بال ندارد ، قلب میخاهد

امتیاز
144780
دنبال کننده
213
دنبال شونده
660
9

یکی بیاد دایرکت بحرفیم

9

شکمم درد میکنخ 😢😢😢😢😢

بیاین کل کل

14

کی بیداره

حرف دلتو بگو

فالو شه

2

یهویی

18

شکمم درد میکنه

5

کی بینداره

11

کی بیداری بیاین کل کل

44

کی بیداره کی بی نداره

12

بیلین بحرفیم

2

حوسلم ب گا رف بیاین بحرفیم من برم ا ویس یا ن