عادم شدن مرده خورا برامـ! تخم ما حروم تخم شمآ حلالـ¡

ovin_rs

ناشناسمع:)✝
https://harfeto.timefriend.net/16185153163460
برو پایین:)↓

[👐🏻🌍] @shayea_bts
[💜🏳‍🌈] @parimah225
[🪐🔗] @dina.higoo
[🍓😜] @Mozhdeh14
[👩‍🦽👓] @Jung_kook89
[👩‍👧🚶‍♀️] @nilaa16
[👑🗣️] @edit_kade
[👾👽] @Atanaz
[🍭✨] @asal_lll
[🍿✨] @meliam
[🎭🖤] @saina_edit85
[🤝✨] @elsa_82
[🩹🥀] @team_arsalan
[✨💞] @faty_banoo
[🔭🕷] @nikoOTiNe
[🍸🎨] @sarejun
[🦜☘] @ghanari
[📎❄] @atena107
[⚡☄] @ely_tajii
[🕸🌍] @VaLea
[⚡☄||] @ely_23
[💦🌥] @ovin_r
[🎲🎈] @satin83
[🔗🔒] @ovin.nika
[🐤🔓] @0oOoxoOo0
[🌔🌚] @nika100
[😐👐🏻] @reza_org.1384

امتیاز
47460
دنبال‌کنندگان
460
دنبال‌‌شوندگان
107
مورد‌ علاقه
25

ب احتمال 99 و 9 صدم درصد دختری ولی بازم معرفی😐👐🏻

5

تخم داری؟ بیا کامنت اگ ی چص ام تخم داری!!

59

راص میگم ب مولا😐🚶

14

1 رع بعد ت میدونی تلافی کردی تلافی میکنم😐😂من میشه خل خادمو ن...

107

نکتش چیه هرکی گف فالوعه😐🚶

1 هچ-_-2 سلام شما😐🚶چ کتابی3 رع هیچ هچ 14 اوین تهران چن بار ب...

1

😂👐🏻

52

کیرت تو خدتو آرتا :)🪐منو با اون جمع نبند😐👐🏻🪐

41

فالوش کنین بک میده🥺👐🏻 [ @mamareza_rz ]

مَن خِیلی وَقته کَم اوردم شاید مَن فق باختمو هَمه بُردن💔👐🏻

5

ع یجا دیگ عقلم رسید ا چش میوفتی عگ در دسترسی👐🏻🪐

35

پسر تو مغزت اینو بنویس هر کسی داره رقم چشاتم نشه خیس:)✝🪐

7

حرفای شایع در مورد مجوز✌🥀

1

شایع تهرانه😐👩‍🦼✨

5

وتف 😐انق شایع منو مسخره نکنین😐

5

کپ مهم:)✌

5

بخند دیگ:) #shayea✍

27

:)🎭🎬

ناش بزارید دگ:/✌https://harfeto.timefriend.net/1618515316346...

21

حصله :/✌[ب پیامای پایین دقت نکنین]:/