💠تحولات جنگ غزه در ۲۲۴ مین روز/ بیش از ۱۰۰ دانشمند و پژوهشگر فلسطینی شهید شده اند💠