نصب همزمان دو یا چند بار یک برنامه در گوشی اندروید / کانال تازه ها