بدبختیمون کم بود اینم اضافه شد😐😐🤦‍♀️😑 #پستای_قبلم_ببین_خوشت_...
۵۳

بدبختیمون کم بود اینم اضافه شد😐😐🤦‍♀️😑 #پستای_قبلم_ببین_خوشت_...

بی تی اسفایرهمه از این به بعد از این هشتگ ها استفاده کنیم#اک...
۱۰

بی تی اسفایرهمه از این به بعد از این هشتگ ها استفاده کنیم#اک...

اکیپ ارمیتو کامنت ها بگیدخودم یا تهیونگم یا شوگا      ...
۵۷

اکیپ ارمیتو کامنت ها بگیدخودم یا تهیونگم یا شوگا ...

میخوایم یه اکیپ بلینک داشته باشیم! اگ میخواید توی کامنت ها ب...
۳۱

میخوایم یه اکیپ بلینک داشته باشیم! اگ میخواید توی کامنت ها ب...

هواساماماموهمه از این به بعد از این هشتگ ها استفاده کنیم#اکس...
۷

هواساماماموهمه از این به بعد از این هشتگ ها استفاده کنیم#اکس...

خوشگلا دستا بالا😂😂🤣🤣همه از این به بعد از این هشتگ ها استفاده...
۸

خوشگلا دستا بالا😂😂🤣🤣همه از این به بعد از این هشتگ ها استفاده...

عاشق این اهنگم! 😋😋😋😋همه از این به بعد از این هشتگ ها استفاده...

عاشق این اهنگم! 😋😋😋😋همه از این به بعد از این هشتگ ها استفاده...

سولار♥ماماموهمه از این به بعد از این هشتگ ها استفاده کنیم#اک...
۲

سولار♥ماماموهمه از این به بعد از این هشتگ ها استفاده کنیم#اک...

ایتزی♥#اکسو_و_اکسوال_برای_همیشه_با_همن#کیپاپر#بی_تی_اس_و_ارم...

ایتزی♥#اکسو_و_اکسوال_برای_همیشه_با_همن#کیپاپر#بی_تی_اس_و_ارم...

سوهواکسو #اکسو_و_اکسول_همیشه_برای_همن            ...
۱

سوهواکسو #اکسو_و_اکسول_همیشه_برای_همن ...

بکهیوناکسواسکن عکس های آلبوم ژاپنی بکهیون ورژن #اکسو_و_اکسول...
۲

بکهیوناکسواسکن عکس های آلبوم ژاپنی بکهیون ورژن #اکسو_و_اکسول...

تقدیم به اکسوال ها😐♥♥اسکن عکس های آلبوم ژاپنی بکهیون #اکسو_و...

تقدیم به اکسوال ها😐♥♥اسکن عکس های آلبوم ژاپنی بکهیون #اکسو_و...

موموتوایس#اکسو_و_اکسول_همیشه_برای_همن            ...

موموتوایس#اکسو_و_اکسول_همیشه_برای_همن ...

موموتوایس♥♥#اکسو_و_اکسول_همیشه_برای_همن           ...

موموتوایس♥♥#اکسو_و_اکسول_همیشه_برای_همن ...

اسپا#اکسو_و_اکسول_همیشه_برای_همن             #لا...
۲

اسپا#اکسو_و_اکسول_همیشه_برای_همن #لا...

ایو#اکسو_و_اکسول_همیشه_برای_همن             #لای...
۴

ایو#اکسو_و_اکسول_همیشه_برای_همن #لای...

دقیقا همینه😂😂👌👌#اکسو_و_اکسول_همیشه_برای_همن         ...
۳

دقیقا همینه😂😂👌👌#اکسو_و_اکسول_همیشه_برای_همن ...

We love you Black Pink #اکسو_و_اکسول_همیشه_برای_همن     ...

We love you Black Pink #اکسو_و_اکسول_همیشه_برای_همن ...

جیمینبی تی اس#اکسو_و_اکسول_همیشه_برای_همن          ...
۲

جیمینبی تی اس#اکسو_و_اکسول_همیشه_برای_همن ...

وقتی تهیونگ عربی میرقصه😂😂😂😂👌👌👌بی تی اس#اکسو_و_اکسول_همیشه_بر...
۱۱

وقتی تهیونگ عربی میرقصه😂😂😂😂👌👌👌بی تی اس#اکسو_و_اکسول_همیشه_بر...