مریم

pak5

امتیاز
120
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
1

ﺗﻮ ﭼﺸﺎﯼ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺟﺎﺩﻭﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺖﺗﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﯾﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﻫﺴﺖﻏﻢ...

خدابه امیدتو