زیبا‌کنار

par20

هرگز لبخند را ترک نکن حتی وقتی ناراحتی، چون هر کسی امکان دارد عاشق لبخند تو شود

خخخخ‌حمید‌لولای‌یا‌آقای‌روحانی‌‌انگار‌یه‌سیبو‌از‌وسط‌نصف‌کنی...
۴

خخخخ‌حمید‌لولای‌یا‌آقای‌روحانی‌‌انگار‌یه‌سیبو‌از‌وسط‌نصف‌کنی...

دنیا ادامه لبخند توست ...کهتا آخرین لبخند من کش می آید؛تو لب...
۸

دنیا ادامه لبخند توست ...کهتا آخرین لبخند من کش می آید؛تو لب...

داشتنت...مثل نم نم باران جاده ی شمال...مثل مستی بعد از اولین...
۱

داشتنت...مثل نم نم باران جاده ی شمال...مثل مستی بعد از اولین...

 ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﺴﺮﻭ ﭘﺮﻭﯾﺰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺗﻮﯼ ﺗﺒﺮﯾﺰﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﻧﻘ...
۱

 ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﺴﺮﻭ ﭘﺮﻭﯾﺰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺗﻮﯼ ﺗﺒﺮﯾﺰﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﻧﻘ...

"'شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد         فریبنده زاد و...
۱

"'شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و...

ﺟﺮﻡ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺪﺍﯼ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻡﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﻭﺍﻟﻪ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺖ ...
۲

ﺟﺮﻡ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺪﺍﯼ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻡﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﻭﺍﻟﻪ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺖ ...

عشقم‌میمیرم‌بی‌تو‌پس‌درکم‌کن
۲

عشقم‌میمیرم‌بی‌تو‌پس‌درکم‌کن

هر‌چی‌آرزوی‌خوبه‌مال‌تو
۱

هر‌چی‌آرزوی‌خوبه‌مال‌تو

تو را دوست می دارم ٬ نمی دانم چرا ٬شاید این طبیعت ساده و بی ...
۱

تو را دوست می دارم ٬ نمی دانم چرا ٬شاید این طبیعت ساده و بی ...

خالدحسینی تو رمان بادبادک باز مینویسه: ««در دنیا فقط یک گناه...
۲

خالدحسینی تو رمان بادبادک باز مینویسه: ««در دنیا فقط یک گناه...

از رها کردن نترس... باور کن هیچ کس نمی تواند...،  چیزی که ...
۲

از رها کردن نترس... باور کن هیچ کس نمی تواند...، چیزی که ...

زود‌قضاوت‌نکنیم

زود‌قضاوت‌نکنیم

اینجا‌رستوران‌مرغها‌ILove youویسگون

اینجا‌رستوران‌مرغها‌ILove youویسگون

تا‌حالا‌میدونستید‌دیدید‌من‌فهمیدم‌خخخخخ
۲

تا‌حالا‌میدونستید‌دیدید‌من‌فهمیدم‌خخخخخ

واقعا
۱

واقعا

زندگی را از زودپز باید آموخت .......درحالیکه دلش میسوزه بیخی...
۴

زندگی را از زودپز باید آموخت .......درحالیکه دلش میسوزه بیخی...

تو‌بگو‌ارزان‌است‌یا‌گران‌
۴

تو‌بگو‌ارزان‌است‌یا‌گران‌

Ziba tarin posti k ta hala khundam arzeshe khondan dareنامه ...
۱

Ziba tarin posti k ta hala khundam arzeshe khondan dareنامه ...