یه جایی هست توزندگیبعد ازکلی دویدنیهومی ایستیسرتو میندازی پا...
۶۱

یه جایی هست توزندگیبعد ازکلی دویدنیهومی ایستیسرتو میندازی پا...

ماندن به پای تو فایده نداشت...!رفتم،دیدی چه خوب ترک کردنت را...
۱۴

ماندن به پای تو فایده نداشت...!رفتم،دیدی چه خوب ترک کردنت را...

وقتی به یه آهنگی میرسی که..باهاش کلی خاطره داریمهم نیست کجا ...
۴۱

وقتی به یه آهنگی میرسی که..باهاش کلی خاطره داریمهم نیست کجا ...

قدر آدمهائی که زود عصبی می شوند را بدانیداین ها همان لحظه دا...
۲۵

قدر آدمهائی که زود عصبی می شوند را بدانیداین ها همان لحظه دا...

گـــــاهے بیش از حدمهـــربـــــاڹ باشتا بداننـــد قلـــــبتل...
۱۹

گـــــاهے بیش از حدمهـــربـــــاڹ باشتا بداننـــد قلـــــبتل...

شب خوش~_~
۲۲

شب خوش~_~

وقتی بہ دختران سرزمینم میگویے آهن پرستبدان انگشت شمار نیستند...
۳۱

وقتی بہ دختران سرزمینم میگویے آهن پرستبدان انگشت شمار نیستند...

دلیل دلتنگی آدم ها را نپرسهزار و یڪ دلیل می آورندفقط بہ تران...
۱۰

دلیل دلتنگی آدم ها را نپرسهزار و یڪ دلیل می آورندفقط بہ تران...

کاشدینی بود به نام انسانیتو مذهبی به نام محبت... و قبله ای و...
۸

کاشدینی بود به نام انسانیتو مذهبی به نام محبت... و قبله ای و...

✍آﻧـﻘـــﺪﺭ ﺑــﮧ ﺧــﻮﺍبــﮩــﺎﯾــﻢ ،،،ﺳـــﺮڪ ﻧــڪــﺶ ،،ﻣـــﺮﺍ ...
۱۴

✍آﻧـﻘـــﺪﺭ ﺑــﮧ ﺧــﻮﺍبــﮩــﺎﯾــﻢ ،،،ﺳـــﺮڪ ﻧــڪــﺶ ،،ﻣـــﺮﺍ ...

تولد تو،تولد یک زیبایی،تولد بهارآرامشتولد زلالے دریا،تولد عش...
۱۳

تولد تو،تولد یک زیبایی،تولد بهارآرامشتولد زلالے دریا،تولد عش...

آن دورهادر سرزمین خوشبختے هاے توشب ها قبل از خوابشب بخیر مے ...

آن دورهادر سرزمین خوشبختے هاے توشب ها قبل از خوابشب بخیر مے ...

اگه دوسش دارین حفظش کنینبا چنگ و دندونچون زمان که میگذره هیچ...
۵۷

اگه دوسش دارین حفظش کنینبا چنگ و دندونچون زمان که میگذره هیچ...

اونے ڪـہ بـا تنهـاییش حـال میڪـنـہبا یـہ آدم تـو دلـش دارہ ز...
۸

اونے ڪـہ بـا تنهـاییش حـال میڪـنـہبا یـہ آدم تـو دلـش دارہ ز...

و روزی که آدمهـایکبـار برای همیـشه از چشمانت می افتنـد ..مهم...
۲

و روزی که آدمهـایکبـار برای همیـشه از چشمانت می افتنـد ..مهم...

پدرم   دلیڸ آرامشم بہ چہ تشبیہ ڪنم تورا …؟بہ بهار       یا ب...
۱۲

پدرم دلیڸ آرامشم بہ چہ تشبیہ ڪنم تورا …؟بہ بهار یا ب...

یاد بگیر عزیزِ من !به زبان اگر آوردی دوستت دارم راحواست باشد...
۶

یاد بگیر عزیزِ من !به زبان اگر آوردی دوستت دارم راحواست باشد...