پرستو

parasto947o

شرح در عکس

امتیاز
307210
دنبال‌کنندگان
66
دنبال‌‌شوندگان
14
مورد‌ علاقه
2

https://telegram.me/joinchat/DJs_ID9vxRNmz0wZ-18tkAگروه ختم ...

6

https://telegram.me/joinchat/DJs_ID9vxRNmz0wZ-18tkAگروه ختم ...

6

املت خودم پز

3

https://telegram.me/joinchat/DJs_ID9vxRNmz0wZ-18tkAگروه ختم ...

2

به گروه ما بپیوندیدhttps://telegram.me/joinchat/DJs_ID9vxRNm...

به گروه ما بپیوندیدhttps://telegram.me/joinchat/DJs_ID9vxRNm...

2

به گروه ما بپیوندیدhttps://telegram.me/joinchat/DJs_ID9vxRNm...

2

به گروه ما بپیوندیدhttps://telegram.me/joinchat/DJs_ID9vxRNm...

1

به گروه ما بپیوندیدhttps://telegram.me/joinchat/DJs_ID9vxRNm...

به گروه ما بپیوندیدhttps://telegram.me/joinchat/DJs_ID9vxRNm...

به گروه ما بپیوندیدhttps://telegram.me/joinchat/DJs_ID9vxRNm...

به گروه ما بپیوندیدhttps://telegram.me/joinchat/DJs_ID9vxRNm...

به گروه ما بپیوندیدhttps://telegram.me/joinchat/DJs_ID9vxRNm...

به گروه ما بپیوندیدhttps://telegram.me/joinchat/DJs_ID9vxRNm...

به گروه ما بپیوندینhttps://telegram.me/joinchat/DJs_ID9vxRNm...

1

https://telegram.me/joinchat/DJs_ID9vxRNmz0wZ-18tkAگروه ختم ...

https://telegram.me/joinchat/DJs_ID9vxRNmz0wZ-18tkAگروه ختم ...

3

یه دورهمی یهویی و فوق العاده

1

کباب تابه ای

2

چای و خرما