تو فقد واسه منی و من فقد میخام واسه تو باشم

تو فقد واسه منی و من فقد میخام واسه تو باشم

شهادت مبارک سردار

شهادت مبارک سردار

داره اون لحظه رو باز یادت میاد.

داره اون لحظه رو باز یادت میاد.

مرگ بی افتخار حاکی از زندگی بی ارزش است:seedling:

مرگ بی افتخار حاکی از زندگی بی ارزش است:seedling:

خوشا وِ حالت که تو #دل نیریدُنیا هِه دُنیا بیمَه اسیر چویل ل...
۲

خوشا وِ حالت که تو #دل نیریدُنیا هِه دُنیا بیمَه اسیر چویل ل...

من این جدایی رو به جون خریدم!

من این جدایی رو به جون خریدم!

شکسته این دلم صد بار دیگه اینبار نمیتونه!

شکسته این دلم صد بار دیگه اینبار نمیتونه!

کسی که یه مدت زیادی تنها مونده رو از رفتن نترسونید..!

کسی که یه مدت زیادی تنها مونده رو از رفتن نترسونید..!