pari_ww

pari_ww

امتیاز
86310
دنبال کننده
34
دنبال شونده
16
2

لعنت ب مرجعی ک بی کفایت باشه و خرافه ساز

من همونم ک برات میمیرم

😭😭😭😭😭

1

دعا کنید ب آرزوم برسم من بابام و میخوام😭😭😭😭😭

😔💔😔💔😔💔😔💔😔💔😔💔😔💔

😭😭😭😭😭😭😭😭

😭💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔😭

💔💔💔💔💔💔💔💔💔

2

💔💔💔💔💔💔

دلم برات تنگ شده بابا 😭😭😭😭

فقط اون جیگر طلا خوش اخلاق😍😍😍😍

صداش آرامش

رقصشون بیشتر شبیه ننه کرم تا بابا کرم😂😂

1

هیچی جای وطنی نمیگیره

تا حالا از این‌زاویه ب سیسپک نگاه نکرده بودم🤔🤔🤔

من و دوستم😂

😥😥😥😥😥😥😥

جالبه امتحان کنید

دلم ی جایی و میخواد ک بشه فریاد زد آنقدر فریاد زد که همه غمهات بریزه خالی بشی از همه خواستن ک نخواستنا بودن و نبودنا خالی بشی از همه عذابهایی که تو زندگی آزارت میده😭😭😭💔💔💔

1

دعواهای خواهر برادری جا و مکان نداره