پرۍسا منتظری

parisa91

ما چون ز دری پای کشیدیم ،کشیدیم

امید ز هر کس که بریدیم ، بریدیم... l:

امتیاز
157020
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
23

چمدان بسته ام خداحافظ ماندن اینجا بهانه می خواهدچتر بستن به ...

7

http://tlgrm.me/kooyeeshgh2رفقا لینکه کانالمه:white_up_point...

17

من رام تو بودم که رمیدم، که رماندیصیاد قسم خورده‌ی من! دیر چ...

5

حالمان خوب بودتازه داشتیم میفهمیدیم زندگی یعنی چهتاناگهان زن...

3

_میدونی،دلتنگی چیه؟_نه!دلتنگی،یعنی یه جایی دارم، بلند بلند م...

7

طعمِ عجیبِ بوسه ای دور دودِ غلیظ و بغض و کینهیه بالش از جنسِ...

3

هر آدمی باید در مخاطبین ِ تلفن همراه خودشماره ای داشته باشدک...

2

بعضی از تنهایی ها درمان ندارد پوک می کند .. تکه هایی از وجود...

8

نشسته م رو به اقیانوس چشماتتوو امواجِ نگاهت غرق می شماز این ...

9

شاید تو بارانی !وصدایت رعد...تا تو را خواندم،آسمان جوابم داد...

9

هنوز هم ته مانده ی عشقت در جانم است،که با هر زنگِ خاطره دلم...

1

ما که خودمان را پنهان می کنیمدر تابستاندر چمدان های نقره اید...

8

شب امّا برای من است، وقتی فکر می‌کنم این‌وقتِ شب مگر چندنفر ...

12

ببین عزیز من؛یه تفاوتی هست میان گزاره منطقی و گزاره عاطفی!شم...

11

تلخ منم ...همچون چای سردکه ساعات طولانی نگاهش کرده باشی و نن...

8

ما دو مغروردو خود خواهدو بد تقدیریمعاشقی کردن ما شرح عدم در ...

5

گفتم : از حرفام نرنجیدی ...؟گفت : نه!گفتم : ولی هر کی بود یه...

4

..یه روز صبح از خواب بلند میشی و متوجه میشی هیچ حسی به گذشته...

6

کاشکی آخر این سوز بهاری باشدکاشکی در بغلت راه فراری باشدکاشک...

15

گر‌‌چه بـادوریِ او زندگیـَـم نیست ،ولـی یاد او می‌دمدم ‌جــا...