#یه_روز_خوب#photo_by_mom#کاروانسرای_شاه_عباسی
۲

#یه_روز_خوب#photo_by_mom#کاروانسرای_شاه_عباسی

فردا تعطیلیم دلتون بسوزه
۱

فردا تعطیلیم دلتون بسوزه

باران که می بارد مرا دیوانه می سازد........با گیسوان تو مرا ...
۱

باران که می بارد مرا دیوانه می سازد........با گیسوان تو مرا ...

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر استدر قفس با دوست مردن از ر...

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر استدر قفس با دوست مردن از ر...

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر استدر قفس با دوست مردن از ر...

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر استدر قفس با دوست مردن از ر...

شهادت بزرگ بانوی اسلام رو به همه تسلیت می گم

شهادت بزرگ بانوی اسلام رو به همه تسلیت می گم

در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرماصلا به تو افتاد مسیرم که بم...
۲

در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرماصلا به تو افتاد مسیرم که بم...

افتاده به حوض دلم آن ماهی عشقم      فیروزه ای وسرخ چه ترکیب ...

افتاده به حوض دلم آن ماهی عشقم فیروزه ای وسرخ چه ترکیب ...

photo  by......parisa82
۱

photo by......parisa82

photo  by...parisan82
۲

photo by...parisan82

:heavy_black_heart: کپی مطالب باذکرصلوات ومنبع: http://mohaj...
۲

:heavy_black_heart: کپی مطالب باذکرصلوات ومنبع: http://mohaj...

:heavy_black_heart: کپی مطالب باذکرصلوات ومنبع: http://mohaj...
۱

:heavy_black_heart: کپی مطالب باذکرصلوات ومنبع: http://mohaj...

:heavy_black_heart: کپی مطالب باذکرصلوات ومنبع: http://mohaj...

:heavy_black_heart: کپی مطالب باذکرصلوات ومنبع: http://mohaj...

از کنار هردختری که رد می شدیک تنه ی جانانه می زد و لذت می بر...
۲

از کنار هردختری که رد می شدیک تنه ی جانانه می زد و لذت می بر...