مهتاب.نامی

pariya.a

شاید ی روز سرد
شاید ی نیمه شب
دلت بخواد بشه
برگردی ب عقب❤❤❤

امتیاز
4855210
دنبال‌کنندگان
68
دنبال‌‌شوندگان
445
مورد‌ علاقه
100

یلداتون مبارکاینم یلدای خونه من

44

از شیخ بهایی پرسیدند:خدا را در کجا یافتی ؟؟؟فرمودند در قلب ک...

5

طوری زندگی کن که،دشمنانت از افتادنت هم بترسندکاری کن بدانندب...

2

کاش مادرم ...کمی از لبخندهایروزهای کودکی هایم راکنار پونه ها...

7

آمدم یاد #تُ از دل،به برونی فِکنم،دل برون گشت...ولی یادِ #تُ...

1

باید قوی‌بودو از سخت‌ترین‌ضربه‌های‌کهبهت وارد می‌شه یک پل‌سا...