تقدیم به همسرم
۳

تقدیم به همسرم

وقتی عشقت کنارت باشه یعنی دنیا براز خوشبختی میشه برات #عکس

وقتی عشقت کنارت باشه یعنی دنیا براز خوشبختی میشه برات #عکس

بسلامتی خودم  #عکس_نوشته

بسلامتی خودم #عکس_نوشته

عاشقانه
۵

عاشقانه

عاشقانه
۱

عاشقانه

بچه دوماهه رو رومبل مینشیننش 😂😂😂😂 #هنر_عکاسی #زیبا
۱۱

بچه دوماهه رو رومبل مینشیننش 😂😂😂😂 #هنر_عکاسی #زیبا

#عکس #عکس
۶

#عکس #عکس

عشقت که  کنارت باشهریعنی تمام دنیا رو داری #خاص
۳

عشقت که کنارت باشهریعنی تمام دنیا رو داری #خاص

😔😔 #خاص

😔😔 #خاص

😔😔 #عکس_نوشته

😔😔 #عکس_نوشته

👆❤ #عکس
۲

👆❤ #عکس

دل نشین ترین چیز اونیکه عشقت کنارت باشه #عکس
۹

دل نشین ترین چیز اونیکه عشقت کنارت باشه #عکس

بعضی وقتا باید تو دلت یه جا برا بی خیال شدن بعضی چیزا جا بزا...
۲

بعضی وقتا باید تو دلت یه جا برا بی خیال شدن بعضی چیزا جا بزا...

وقتی یه پسر داشته باشی یعنی به آرزو هات رسیدی #عکس_نوشته
۷

وقتی یه پسر داشته باشی یعنی به آرزو هات رسیدی #عکس_نوشته

یکی یدونم #عکس
۶

یکی یدونم #عکس