((((((پارساخان....تک))))))

pasha28

میازار دلی را که با لایـــــــــــــک خوشست!!بکککوب لایـــــــک رو که فرستنده جان دارد و جان شیرین

امتیاز
644770
دنبال کننده
1869
دنبال شونده
178
1

صبح بخیر...

7

سلام دوباره برگشتم خواهشنا لایک کنی تا حسرت به دل نمییرم خخخ...

35

بی انصافی نکنیددوستان ....من اگثرا لایک میکنم...ولی نمیان......

13

دلم برای رفیقان بیریاتنگ استما نه آنیم که دربازی تکراری این ...

ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻗﺪﻡ ﻣﯽ ﺯﻧﻢﺑﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﺍﯾﺪﺗﺎﻭﻝ ﺍﯾﻦ ...

1

تو رفتی بعد تو حالمیه جوری مثله مردن بودتوهم تنها شدی اماکجا...

2

خوش تپبه .....

7

پشت آن پنجره ی رو به افق ، پشت دروازه ی تردید و خیاللا به لا...

5

یک عمر...!قفس بست...!مسیر نفسم را...!حالا که دری هست...!مرا ...