دلم تنگه مثه ابراى تيره
۲

دلم تنگه مثه ابراى تيره

ميدونى

ميدونى

امپراطور من
۵

امپراطور من

چهلم عشقم
۲

چهلم عشقم

هميشه تو قلب ما مى مونى همه عاشقتن
۳

هميشه تو قلب ما مى مونى همه عاشقتن

اسكار عشقم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠0٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تا از اين اسكارا كمته
۲

اسكار عشقم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠0٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تا از اين اسكارا كمته

بدترين روز عمرم :جمعه١٣٩٣/٨/٢٣بهترين روز عمرم :١٣٦٣/٥/٢٠
۵

بدترين روز عمرم :جمعه١٣٩٣/٨/٢٣بهترين روز عمرم :١٣٦٣/٥/٢٠

دلم تنگ شده برات
۲

دلم تنگ شده برات

برگرد
۱

برگرد

كارت ملى عشقم
۴

كارت ملى عشقم

......يعنى چى؟
۶

......يعنى چى؟

همشون
۳

همشون

دنياى من
۱

دنياى من

عشقم امروز خيلى دلتنگتم .....،....
۳

عشقم امروز خيلى دلتنگتم .....،....

بچگى هاى عشقم
۱

بچگى هاى عشقم

اين عشقمنه

اين عشقمنه

عشقم پيش خدا خيلى بت خوش گذشته ....،٧٠ روزه نيستى و مارو فرا...
۶

عشقم پيش خدا خيلى بت خوش گذشته ....،٧٠ روزه نيستى و مارو فرا...

دقيقا٧٠ روزه نيستى
۶

دقيقا٧٠ روزه نيستى