ووووااااای ی ی ی ی ی یه
۶

ووووااااای ی ی ی ی ی یه

ا  اااااا  جاااان    حیف که روزم
۵

ا اااااا جاااان حیف که روزم

این ببینید خدایی لذت نداره؟
۲

این ببینید خدایی لذت نداره؟

واااایییه
۱

واااایییه

واااای هدیه میدم به شبنم
۲

واااای هدیه میدم به شبنم

کی تا حالا هندوانه اینجوری دیده؟
۹

کی تا حالا هندوانه اینجوری دیده؟

یکی منو بگیره ه ه ه ه ه ه
۱

یکی منو بگیره ه ه ه ه ه ه

اینووووووو....!!!!!!

اینووووووو....!!!!!!

اینم میوه آرایی به سبک مهمان

اینم میوه آرایی به سبک مهمان

یعنی میشه

یعنی میشه

وای خدایی از اینا میشه گذشت

وای خدایی از اینا میشه گذشت

اینم ۶ لیگ برتر دنیا

اینم ۶ لیگ برتر دنیا

ای جووووون

ای جووووون

بفرمایید

بفرمایید

این دیگه تههههششههه

این دیگه تههههششههه

خیار دلار محلی خوراک شمالیاست

خیار دلار محلی خوراک شمالیاست

خدا حافظ زندگی
۵

خدا حافظ زندگی

دیگه نمی تونم
۲

دیگه نمی تونم