♥♡pegah♡♥

pegah1379

انسانم آرزوست......

never wite for perfect moment use the moment and make it perfect

تولدت مبارک من#3اسفند

تولدت مبارک من#3اسفند

📸 تو شاهکار خالقی تحقیر را باور نکن بر روی بوم زندگی هر چیز میخواهی بکش زیبا و زشتش پای توست تقدیر را باور نکن تصویر اگر زیبا نبود نقاش خوبی نیستی از نو دوباره ...

📸 تو شاهکار خالقی تحقیر را باور نکن بر روی بوم زندگی هر چیز میخواهی بکش زیبا و زشتش پای توست تقدیر را باور نکن تصویر اگر زیبا نبود نقاش خوبی نیستی از نو دوباره رسم کن...

امشب شب آرزوهاست شب پراز ستاره خواستن شب پراز امید امید به رسیدن امشب هرکسی از خدا چیزی میخواهد منتظری لحظه انتظار را بهانه کرده است عاشقی امید به عشقش بسته است مادری فرزندش را ...

امشب شب آرزوهاست شب پراز ستاره خواستن شب پراز امید امید به رسیدن امشب هرکسی از خدا چیزی میخواهد منتظری لحظه انتظار را بهانه کرده است عاشقی امید به عشقش بسته است مادری فرزندش را دعا میکند وشاید فرزندی پدر مادرش را امشب شب شیرین آرزوهاست میگویند امشب هرچه آرزو ...

قرارمان باشد برای شب چهارشنبه ی آخر سال من می ایستم کنار آتش و تو از دور نگاهم کن من کنار شعله ها برای تو می میرم و تو قهر سنگینت را فراموش کن...

قرارمان باشد برای شب چهارشنبه ی آخر سال من می ایستم کنار آتش و تو از دور نگاهم کن من کنار شعله ها برای تو می میرم و تو قهر سنگینت را فراموش کن...

تولدمو سه روز زودتر گرفتم وحسابیم خوش گذشت

تولدمو سه روز زودتر گرفتم وحسابیم خوش گذشت

آسمون شهر امروز

آسمون شهر امروز

پاییز رفته ولی رد پاش هنوز هست

پاییز رفته ولی رد پاش هنوز هست

#نوراباد میدان معلم

#نوراباد میدان معلم

اسفند♡♥

اسفند♡♥

وقتی که #هست انگار همه چیز #هست..... وقتی پشتت راه میره انگار #کوه پشتته..... سنگینی هیچ چیز رو حس نمیکنی چون همرو به #دوش کشیده..... #پدر اولین قهرمان زندگی #پسر و اولین #عشق زندگی #دختر..... ...

وقتی که #هست انگار همه چیز #هست..... وقتی پشتت راه میره انگار #کوه پشتته..... سنگینی هیچ چیز رو حس نمیکنی چون همرو به #دوش کشیده..... #پدر اولین قهرمان زندگی #پسر و اولین #عشق زندگی #دختر..... خداروشکر که سایه #پدرم بالای سرمه..... به #افتخار همه #پدران #دنیا.... #بابام یعنی #دنیااااام.......

هوسهای سرد...!

هوسهای سرد...!""! آغوشهای خیالی...!"""! حرفهای مبهم...!"""! احساساتی از جنس دکمه های کیبورد...!"""! این است سرانجام عشقهای امروزی... !"""! یکی بود.... یکی نابود...!""""!

شَـــــک نَکُـن مَـــــن که هیـــــچ ↻آسمــــــــــان هَـــــم زَمیـــــن میخُورَد ↻↯

شَـــــک نَکُـن مَـــــن که هیـــــچ ↻آسمــــــــــان هَـــــم زَمیـــــن میخُورَد ↻↯

#دروازه قران شیراز

#دروازه قران شیراز