5شنبه ای دیگه بدون توگذشت هنوزکه هنوزه باورش واسمون سختههوای...
۱۳

5شنبه ای دیگه بدون توگذشت هنوزکه هنوزه باورش واسمون سختههوای...

اینم جواااااب تک تک کسایی که کارشون بی احترامی ب دیگران وانت...
۱۹

اینم جواااااب تک تک کسایی که کارشون بی احترامی ب دیگران وانت...

خخخخخخخ
۲

خخخخخخخ

عشقی پادشاه
۳۰

عشقی پادشاه

دراون شکی نیست
۲

دراون شکی نیست

قلبم مااااال تو❤

قلبم مااااال تو❤

❤❤❤❤❤❤
۴

❤❤❤❤❤❤

مگه میشه مگه دااااااریم؟؟؟!!!!!!

مگه میشه مگه دااااااریم؟؟؟!!!!!!

دقیقااااااااااا
۲

دقیقااااااااااا

سرورهرچی گلزنهمهدی ماگل میزنه
۱

سرورهرچی گلزنهمهدی ماگل میزنه

محبوب ❤ها
۱

محبوب ❤ها

بله تااخرش هستیم
۹

بله تااخرش هستیم

هواموازتودارم
۱

هواموازتودارم

خارچشم خیلیاخودشون میدونن منظورم کیه
۱

خارچشم خیلیاخودشون میدونن منظورم کیه

اره والله
۱

اره والله

اره بخدابذارتواتش حسدخودشون بسوزن وخاکسترشن بدن هوا

اره بخدابذارتواتش حسدخودشون بسوزن وخاکسترشن بدن هوا

ارادت تاچه حد؟؟؟!!!!!!!خخخخخ
۱

ارادت تاچه حد؟؟؟!!!!!!!خخخخخ

خخخخخ حتی فرنازشون هم خودش دنبال داش علی کریمی

خخخخخ حتی فرنازشون هم خودش دنبال داش علی کریمی

فقط حمایت حمایت تاآخر
۴

فقط حمایت حمایت تاآخر

توخودمعجزه هستی❤❤❤بدجوری ب دل نشستی❤❤❤

توخودمعجزه هستی❤❤❤بدجوری ب دل نشستی❤❤❤