مفت خورهای بی سوادِ همه چیزدانِ بی همه چیز،این مرز بی شرفی ر...
۲

مفت خورهای بی سوادِ همه چیزدانِ بی همه چیز،این مرز بی شرفی ر...

بی شرف های عیاش زیر سایه امن جمهوری اسلامی تا خرخره تو ناز و...
۱

بی شرف های عیاش زیر سایه امن جمهوری اسلامی تا خرخره تو ناز و...

چند روز زدن،شکستن،سوزوندن،کُشتن،ده ها خانواده داغدار شداموال...
۸

چند روز زدن،شکستن،سوزوندن،کُشتن،ده ها خانواده داغدار شداموال...

اون چیزی که تو سوریه خرج شدهخون رعناترین جوونای این مملکت بو...
۲

اون چیزی که تو سوریه خرج شدهخون رعناترین جوونای این مملکت بو...

از سگ زرد امریکایی تا شغال های کودک کش اسرائیلاز گوساله های ...
۵

از سگ زرد امریکایی تا شغال های کودک کش اسرائیلاز گوساله های ...

تمام دارو ندارتونشهرت و اعتبارتونجایگاه و احترامتون  از صدقه...
۲

تمام دارو ندارتونشهرت و اعتبارتونجایگاه و احترامتون از صدقه...

ابزار شدنت مبارکدختر سرزمین مناینجوری میخواستی مستقل باشی؟ام...
۳

ابزار شدنت مبارکدختر سرزمین مناینجوری میخواستی مستقل باشی؟ام...

یه جو غیرتیه پیاله شرفمقداری وجدانو کمی هم عقل تو سر ادم باش...
۳

یه جو غیرتیه پیاله شرفمقداری وجدانو کمی هم عقل تو سر ادم باش...

خواب کوروش را آشفته نکنید آسوده خوابیدنش پیشکش!!!حالا گیریم ...
۱

خواب کوروش را آشفته نکنید آسوده خوابیدنش پیشکش!!!حالا گیریم ...

خیلی دوست دارم بدونم این رقاص عشق امریکا الان کجاست!چرا نمیر...
۴

خیلی دوست دارم بدونم این رقاص عشق امریکا الان کجاست!چرا نمیر...

این قسمت از حرف های ترامپ در نطق چندروز پیشش تو مجمع سازمان ...
۷

این قسمت از حرف های ترامپ در نطق چندروز پیشش تو مجمع سازمان ...

دوستان سلامهنوز محرم نشده!!مدافعان مجازی فقرا به تکاپو افتاد...
۳

دوستان سلامهنوز محرم نشده!!مدافعان مجازی فقرا به تکاپو افتاد...

اهالی شعار نه غزه نه لبنان چشم باز کنن و ببینند این حزب الله...
۷

اهالی شعار نه غزه نه لبنان چشم باز کنن و ببینند این حزب الله...

دوستان سلاممگه میشه دغدغه فقر داشت مگه میشه از سقف های سوراخ...
۱

دوستان سلاممگه میشه دغدغه فقر داشت مگه میشه از سقف های سوراخ...

دوستان سلام متاسفم برای نمک نشناسی های فرنگ رفته های بی فرهن...
۵

دوستان سلام متاسفم برای نمک نشناسی های فرنگ رفته های بی فرهن...

دوستان سلاموقتی ادم کوچولوها رو با رای خودمون فرستادیم مجلس ...
۶

دوستان سلاموقتی ادم کوچولوها رو با رای خودمون فرستادیم مجلس ...

دوستان سلاماین طور که به نظر میاد تا ۴سال اینده نه حامیان مج...
۲

دوستان سلاماین طور که به نظر میاد تا ۴سال اینده نه حامیان مج...

دوستان سلامتوهم زده اند که رژیم تغییر بدهند خس و خاشاکی هم ا...
۷

دوستان سلامتوهم زده اند که رژیم تغییر بدهند خس و خاشاکی هم ا...

دوستان سلامانگار همین دیروز بود که بعضی ها امیر کبیر زمان و ...
۴

دوستان سلامانگار همین دیروز بود که بعضی ها امیر کبیر زمان و ...

دوستان سلامیعنی جناب رییس جمهور توقع داشتن بعد از چهار سال س...
۸

دوستان سلامیعنی جناب رییس جمهور توقع داشتن بعد از چهار سال س...