sepid_r

photogram0_0

اینستاگرام:https://instagram.com/_u/photogram0_0
https://instagram.com/_u/sep._.r1

مـ ـرا حبس کن در آغـ ـوشتمـ ـن برای حصار بازوان تـ ـو مجرم ت...

مـ ـرا حبس کن در آغـ ـوشتمـ ـن برای حصار بازوان تـ ـو مجرم ت...

خوبه؟اینو سفارش دادم برای گوشیم :grinning_face_with_smiling_...

خوبه؟اینو سفارش دادم برای گوشیم :grinning_face_with_smiling_...

امیر حسین فتحی:smiling_face_with_sunglasses: :smiling_face_w...

امیر حسین فتحی:smiling_face_with_sunglasses: :smiling_face_w...

بعله اینجوریاس:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_jo...

بعله اینجوریاس:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_jo...

نقاشی مهدی سلطانی از دوست هنرمندم مریم جان......بازیگر#شهرزا...

نقاشی مهدی سلطانی از دوست هنرمندم مریم جان......بازیگر#شهرزا...

خودم درست کردم امیدوارم دوست داشته باشین:smiling_face_with_s...

خودم درست کردم امیدوارم دوست داشته باشین:smiling_face_with_s...

من مدرسه که میرفتم همیشه سر کلاس به این فک میکردم کهاگه پنکه...

من مدرسه که میرفتم همیشه سر کلاس به این فک میکردم کهاگه پنکه...

seyed .......#سید#محمد#موسوی#والیبال#ورزش#عالی#سرعت#مسابقه

seyed .......#سید#محمد#موسوی#والیبال#ورزش#عالی#سرعت#مسابقه

کامنت پلیز:smiling_face_with_sunglasses::smiling_face_with_h...
۲

کامنت پلیز:smiling_face_with_sunglasses::smiling_face_with_h...

کدومشون؟ سمت راست:woman:‍:artist_palette::woman:‍:microscope...

کدومشون؟ سمت راست:woman:‍:artist_palette::woman:‍:microscope...

ساده که میشویهمه چیز خوب میشهخودتغمتمشکلتغصه اتهوای شهرتآدمه...
۱

ساده که میشویهمه چیز خوب میشهخودتغمتمشکلتغصه اتهوای شهرتآدمه...

بله.بریدرای بدید:face_with_rolling_eyes::grinning_face_with_...

بله.بریدرای بدید:face_with_rolling_eyes::grinning_face_with_...

دیگه چی واضح تر از این ؟"پست موقت"کاش عاقلان رای بدهیم فقط ر...

دیگه چی واضح تر از این ؟"پست موقت"کاش عاقلان رای بدهیم فقط ر...

رئیسیرئیسیرئیسیحمایتت میکنیم حمایتت میکنیم:winking_face::gre...

رئیسیرئیسیرئیسیحمایتت میکنیم حمایتت میکنیم:winking_face::gre...

من رای خواهم داد به کسی که در فکر مستعضفان و جوانان است دروغ...

من رای خواهم داد به کسی که در فکر مستعضفان و جوانان است دروغ...

امیر حسین فتحی:smiling_face_with_sunglasses::smiling_face_wi...

امیر حسین فتحی:smiling_face_with_sunglasses::smiling_face_wi...

ادیت شده از خودم محمود پاک نیت:smiling_face_with_sunglasses:...

ادیت شده از خودم محمود پاک نیت:smiling_face_with_sunglasses:...

مهرداد صدیقیان @mehrdad_sedighianBy:Sepideh.r......#مهرداد#ص...

مهرداد صدیقیان @mehrdad_sedighianBy:Sepideh.r......#مهرداد#ص...

ترلان پروانه کار ساخته شده توسط خودم sepideh.r.....#گرفیک#گر...

ترلان پروانه کار ساخته شده توسط خودم sepideh.r.....#گرفیک#گر...