physics.ir

physics.ir

امتیاز
2240
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه

.زمان بخش اصلی زندگی ما را تشکیل می دهد.هریک از ما برای تنظی...

.انیشتین چطور مشهور شد؟ آلبرت انیشتین قبل از مرگش وصیت کرد ت...

.تصاویر زیبا و شگفت انگیز از زمیننادیده های خود را از زمین ب...

.کسب اطلاع و افزایش دانش تخصصی از دنیای میکروسکوپی زمانی میس...

.به مناسبت گذر #عطارد از مقابل خورشید در بیستم اردیبهشت؛تصوی...

.انیشتین چطور مشهور شد؟ آلبرت انیشتین قبل از مرگش وصیت کرد ت...

.تصاویر زیبا و شگفت انگیز از زمیننادیده های خود را از زمین ب...

.کسب اطلاع و افزایش دانش تخصصی از دنیای میکروسکوپی زمانی میس...

.به مناسبت گذر #عطارد از مقابل خورشید در بیستم اردیبهشت؛تصوی...

1

.به مناسبت گذر #عطارد از مقابل خورشید در بیستم اردیبهشت؛تصوی...

.کسب اطلاع و افزایش دانش تخصصی از دنیای میکروسکوپی زمانی میس...

1

.تصاویر زیبا و شگفت انگیز از زمیننادیده های خود را از زمین ب...

.انیشتین چطور مشهور شد؟ آلبرت انیشتین قبل از مرگش وصیت کرد ت...

.تاریخ اولین سفر فضایی 55 ساله شد!این روزها خبرهای بسیاری از...

.« من پیرمردی بصورت مردی عوضی و عجیب که جوراب نمی پوشد، شناخ...

.«چیزی باورنکردنی در جایی منتظر است تا کشف شود.»"کارل ساگان"...

.#hubble_bubbleدر بیست و ششمین سال پرتاب تلسکوپ فضایی هابل ن...