[۱۱/۸،‏ ۰:۳۰] Nilo: قسمت چهل و دوم : بیا زینبت رو ببر