ترحمه اهنگ rihanna.eninem.themonster.  من با هیولایی که ز