من در صبحی زیبا یادت می کنم
تا همه لحظه هایت چون روز باشد و ...

من در صبحی زیبا یادت می کنم

تا همه لحظه هایت چون روز باشد و همه روزهایت به زیبایی تابلوی هزار رنگ من تو را به عشق و مهربانی دعوت می کنم تا در قلبت باغ امید وصال را نظاره گر باشی امروز روز سپاسگزاری از خداوند است زیرا که عشق را آفرید تا یادمان باشد کسی هست برای عاشق بودن ایمان بیاوریم به پرواز یک پرنده به طلوع آفتاب به تغییر یک فصل به آواز یک پرنده به لبخند یک رهگذر به گرمای یک دست به حضور یک دوست ایمان بیاوریم به عشق و به خدایی که همیشه با ماست ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...