دیوانه نبودند آنهایی که باگالیله مخالفت کردندردپای تو را دید...

دیوانه نبودند آنهایی که با

گالیله مخالفت کردند ردپای تو را دیدند که برنگشت گفتند:زمین گرد نیست!!!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار