دیوانه نبودند آنهایی که باگالیله مخالفت کردندردپای تو را دید...

دیوانه نبودند آنهایی که با


گالیله مخالفت کردند

ردپای تو را دیدند

که برنگشت

گفتند:زمین گرد نیست!!!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار