کم سرمایه ای نیست؛ داشتن آدم هایی که حالت را بپرسند.
ولی از ...

کم سرمایه ای نیست؛ داشتن آدم هایی که حالت را بپرسند.

ولی از آن بهتر داشتن آدم هایی است که وقتی حالت را می پرسند، بتوانی بگویی :"خوب نیستم"!!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار