ویژه کنید
عکس و تصویر درقرون باستان زمانی که از زنها بعنوان برده استفاده میکردند مردان آریایی عشق خود را ...

درقرون باستان
زمانی که از زنها بعنوان برده استفاده میکردند مردان آریایی عشق خود را به اسم مهربانو(بانوی مهر)صدامیزدند وبرای سپاس،اولین روزماه آذر راجشن میگرفتند وباشیرینی وگل نسترن و داودی به دیدارعشق آریایی خودمیرفتند وازبانوی خودپذیرایی میکردند.
به همه ی مهربانوهای آریایی این روز راتبریک میگویم.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...