سارینا من نمیتونم بنویسم یه کلن میزنم به اسم خودم خارجی ت