هنگامی که بودا در بستر مرگ بود متوجه شد شاگرد جوانش آناندا د...

هنگامی که بودا در بستر مرگ بود متوجه شد شاگرد جوانش آناندا در حال اشک ریختن است

پرسید :آناندا چرا گریه میکنی
آناندا: چون نور جهان در شرف خاموش شدن است و ما در تاریکی به سر میبریم
بودا با تمام انرژی باقیمانده اش گفت :آناندا تو نیز نوری درون خویشتن باش .

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...